Sag C-241/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgien) den 5. juni 2020 — BJ mod État belge