asia T-629/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.5.2019 — mobile.de v. EUIPO (Puhekuplassa olevan auton kuva) (EU-tavaramerkki — Hakemus puhekuplassa olevaa autoa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Valituksen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa — Asetuksen (EU) 2017/1001 49 artiklan 1 kohta — Haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittaminen — Delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 27 artiklan 5 kohta — Valituslautakunnan suorittaman tutkinnan laajuus — Velvollisuus lausua rajoittamispyynnöstä)