BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Republikken Armenien på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side