Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2011 om forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer (KOM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))