Kommissionens forordning (EØF) nr. 2470/92 af 26. august 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1648/92 og om forhøjelse til 153 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det belgiske interventionsorgans besiddelse