Věc T-340/20: Žaloba podaná dne 3. června 2020 – Galván Fernández-Guillén v. SRB