Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/68 van de Commissie van 25 januari 2021 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1809 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 482) (Voor de EER relevante tekst)