Komisijas Regula (EK) Nr. 208/2009 ( 2009. gada 17. marts ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai