/* */

Skriftlig forespørgsel E-1724/06 af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen. Afgift på renter i henhold til den græske lov nr. 128/1975