Beslutning nr. 052/19/COL af 10. juli 2019 om at indlede en formel undersøgelse af Farsund Vekst (sag 83835) — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 1, stk. 2, i del I i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol vedrørende statsstøttespørgsmål