Predmet C-579/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 29. lipnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog protiv Daniela Adama Popławskog (Zahtjev za prethodnu odluku — Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Okvirna odluka 2002/584/PUP — Europski uhidbeni nalog i postupci predaje između država članica — Razlozi za moguće neizvršenje — Članak 4. točka 6. — Obveza države članice izvršenja da izvrši kaznu u skladu s odredbama svojeg domaćeg prava — Prenošenje — Obveza usklađenog tumačenja)