TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 22. februar 2001. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik. # Traktatbrud - Manglende gennemførelse af direktiv 94/62/EF. # Sag C-494/99. Kommissionen mod Grækenland