Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1694, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-pandemian vastatoimena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)