Euroopan parlamentin päätöslauselma 25.—26. maaliskuuta 2004 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista