Europeiska unionens officiella tidning, C 306, 22 oktober 2013