Den blandede EØF-Sverige Komites beslutning nr. 6/73 angående ændringer og tilføjelser til Protokol nr. 3 vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde