De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 2004