Mål T-392/19: Talan väckt den 27 juni 2019 — Mantovani mot parlamentet