Sprawa T-392/19: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2019 r. — Mantovani/Parlament