Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/239 a Comisiei din 16 februarie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1809 privind anumite măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 1126] (Text cu relevanță pentru SEE)