Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/239, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 1126) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)