Spørgsmål nr. 27 af PIERROS (H-1078/93) til Rådet: Eventuel sammenkædning mellem berettigelse til støtte fra strukturfondene og den økonomiske politiks effektivitet