Asia C-531/18 P: Valitus, jonka PC on tehnyt 10.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-664/16, PJ v. EUIPO, 30.5.2018 antamasta määräyksestä