TITJUR Kommissionen mod Tyskland Domstolens dom af 3. juli 1990. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland. # Traktatbrudssag - direktiv om beskyttelse af vilde fugle. # Sag C-288/88.