1999/265/EF: Kommissionens beslutning af 26. marts 1999 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med frø af visse arter, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF (meddelt under nummer K(1999) 794)