Rådets Genomförandebeslut (EU) 2019/1671 av den 4 oktober 2019 om utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd