Izvedbeni sklep Sveta (EU)2019/1671 z dne 4. oktobra 2019 o imenovanju podpredsednika Nadzornega odbora Evropske centralne banke