Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1671 z 4. októbra 2019 o vymenovaní podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky