Decizia De Punere În Aplicare (UE) 2019/1671 A Consiliului din 4 octombrie 2019 privind numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene