Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2019/1671 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego