Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1671 van de Raad van 4 oktober 2019 betreffende de benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank