Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1671 tal-4 ta’ Ottubru 2019 dwar il-ħatra tal-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew