Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1671 (2019. gada 4. oktobris) par Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu