Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1671 2019 m. spalio 4 d. dėl Europos Centrinio BankoPriežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo