Provedbena odluka Vijeća (EU) 2019/1671 od 4. listopada 2019. o imenovanju potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke