Neuvoston Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1671, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämisestä