Prováděcí Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1671 ze dne 4. října 2019 o jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky