Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1671 на Съвета от 4 октомври 2019 година за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка