Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP$