Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo) EØS-relevant tekst