Odluka Vijeća (EU) 2019/1875 od 8. studenoga 2019. o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura