Zaak C-517/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juni 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof/Productschap Vis (Heffing op aanvoer van garnalen met in lidstaat geregistreerde vissersvaartuigen ter financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers in dezelfde lidstaat — Artikel 25 EG — Heffing van gelijke werking als douanerechten — Artikel 90 EG — Binnenlandse belasting)