Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o zauzimanju stajališta u ime Europske unije u pogledu proširenja prava na koprodukcije, kao što je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane