Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage for så vidt angår fornyelse af retten til støtte til samproduktioner som fastsat i artikel 5 i protokollen om kulturelt samarbejde til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side