Kommissionens forordning (EØF) nr. 1372/79 af 2. juli 1979 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1309/79 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris