Kommissionens förordning (EG) nr 207/2004 av den 5 februari 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull