Verordening (EG) nr. 207/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen