Collotti mod Domstolen TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Roemer fremsat den 21. oktober 1965. # Umberto Collotti mod De Europæiske Fællesskabers Domstol. # Sag 20-65.