Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik – Utlysning av ledig tjänst som chefsrådgivare för internationella förbindelser (lönegrad AD 14) (Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) – COM/2021/10401