Mål T-110/17: Tribunalens dom av den 8 juli 2020 – Jiangsu Seraphim Solar System mot kommissionen (Dumpning – Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (det vill säga celler) med ursprung i eller avsända från Kina – Åtaganden – Upptagande till prövning – Genomförandeförordning (EU) 2016/2146 – Ogiltigförklaring av åtagandefakturor – Tillämpning i tiden av nya bestämmelser)